Zdravotní účinky radonu

Vliv radonu na naše zdraví

RADON je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě. Ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu. Pro krátkodobé pobyty v prostorech s velmi vysokými koncentracemi radonu je tedy riziko zanedbatelné.

Rizko je prokázáno

Vliv radonu na výskyt rakoviny plic byl přesvědčivě prokázán epidemiologickými studiemi nejprve na skupině horníků uranových dolů, poté i v běžné populaci žijící v oblasti s vyšším obsahem radonu v geologickém podloží.

Podrobný popis uskutečněné české epidemiologické studie a její výsledky

V celosvětové studii sdružující údaje z více národních studií bylo riziko rakoviny plic spolehlivě statisticky prokázáno pro koncentrace radonu vyšší než 150 Bq/m3. Při nižší koncentraci radonu je riziko nízké, proto zde nejsou statistické testy dostatečně průkazné. Pro zkvalitnění výsledků v oblastech nízkých koncentrací by musel být vzorek sledované populace obrovský, což je v praxi těžko proveditelné.

 

V průběhu studií vyšlo také najevo, že společné působení radonu a kouření škodlivé účinky na zdraví zesiluje, tj. poškození je vyšší než pouhý součet působení obou faktorů.

Celosvětově uznávané riziko

Skutečnost, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, uznala v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila všem státům, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost. Nová direktiva EU i doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energií shodně doporučují členským státům nepodceňovat riziko radonu. WHO na podzim roku 2014 publikovalo informační leták - 12 bodů ke snížení rizika rakoviny - a zjištění a snížení koncentrace radonu v obytných a pobytových prostorech je jedním z nich.

 

Existují i jiné škodlivé účinky radonu než rakovina plic?

Podle současných poznatků ozáření z radonu v budovách nevyvolává žádná jiná onemocnění.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr