Co je Radon222

Radon – Rn222 je radioaktivní plyn, neviditelný, bez zápachu, v místnostech se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Více informací naleznete ve webináři pořádaném SÚJB.

plice

Radon je druhým nejčastějším rizikovým faktorem
po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic.

Zdroje radonu v domě

Jak předejít
soudním sporům?

Informujte VŽDY o množství radonu v prodávané nemovitosti, prokazatelně, nejlépe v kupní smlouvě.

Výsledky získáte
pouze měřením

Dlouhodobé měření 2 až 12 měsíců, pasivními detektory, zdarma
Krátkodobé měření minimálně 7 dníkomerčními firmami s povolením úřadu.

Referenční úroveň pro všechny budovy stanovena atomovým zákonem a vyhláškou:

300 Bq/m3

hodnota společensky a ekonomicky
přijatelná

3000 Bq/m3

nepřijatelná roční expozice osob v budovách.
Při jejím překročení je nutno vždy přijmout opatření
ke snížení ozáření.

Objednejte si měření zdarma