Výsledky měření v předškolních a školních zařízeních

Výsledky měření v předškolních a školních zařízeních v ČR

Zdravé prostředí je nezbytné pro správný rozvoj dětí. Proto je obsah škodlivých látek v ovzduší zařízení určených pro pobyt dětí pravidelně sledován.

Do roku 2000 byla v České republice proměřena ekvivalentní objemová aktivita radonu v předškolních i školních zařízeních. Měření bylo provedeno celkem v 10 087 budovách, přitom bylo proměřeno 35 500 místností, z toho 15 400 tříd. Více než polovina (5 500) objektů bylo v době měření využíváno jako mateřské školy, zbytek jako školy vyššího typu (základní a střední školy) nebo umělecké školy.

Statistické parametry souboru měření objemové aktivity radonu:

  • aritmetický průměr 177 Bq/m3,
  • maximální hodnota  9728 Bq/m3,
  • minimální minimální 16 Bq/m3,
  • geometrický průměr 124 Bq/m3,
  • směrodatná odchylka 2,25.

Zhruba v každém dvacátém zařízení byly nalezeny místnosti, ve kterých je objemová aktivita radonu vyšší než směrné hodnoty dané v legislativě. Z celkového počtu 15 400 měření provedených ve třídách bylo překročení směrné hodnoty zjištěno v 1 166 případech, tj. ve zhruba 7,5 %. Řada škol s vyššími hodnotami byla následně ozdravena, některé z nich pro nezbytné stavební úpravy čerpaly státní dotacií.

Od posledního proměřování koncentrace radonu ve školských zařízeních již uplynula řada let. Některé školy byly zrekonstruovány, zatepleny, případně v nich byla vyměněna okna za lépe těsnící. To vše mohlo vést ke změnám, které koncentraci radonu ovlivnily. Proto v současné době chystáme opakované měření objemové aktivity radonu v předškolních zařízeních v rámci Radonového programu ČR.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr