Stavební kompendium profesionálů

Prevence je vždy levnější než dodatečná opatření

Každá projektovaná stavba s obytnými a pobytovými místnostmi musí být chráněna proti pronikání radonu z podloží. Způsoby ochrany jsou popsány v ČSN 73 0601 "Ochrana stavby proti radonu z podloží".

Informace pro stavaře - Radon - stavební souvislosti I a II (výsledky zakázky SÚJB)

Aktualizace a revize listů byla provedena v roce 2020


Výběr protiradonových opatření

  • Které objekty musí být chráněny proti radonu, Podklady pro návrh protiradonových opatření v nových stavbách, Volba protiradonového opatření pro nové stavby, Podklady pro návrh protiradonových opatření ve stávajících stavbách, Volba protiradonového opatření pro stávající stavby, Využití výsledků měření

Protiradonové izolace

  • Princip opatření, Požadavky na protiradonové izolace, Protiradonová izolace versus hydroizolace, Materiály pro protiradonové izolace, Faktory ovlivňující účinnost protiradonových izolací, Účinnost protiradonových izolací, Návrh a realizace protiradonových izolací

Odvětrání podloží

  • Princip opatření, Prvky větracích systémů podloží, Faktory ovlivňující účinnost větracích systémů podloží, Vedlejší účinky odvětrání podloží, Účinnost větracích systémů podloží, Větrací systémy podloží v nových stavbách, Větrací systémy podloží ve stávajících stavbách

Ventilační vrstvy

  • Princip opatření, Prvky ventilačních vrstev, Faktory ovlivňující účinnost ventilačních vrstev, Vedlejší účinky ventilačních vrstev, Účinnost ventilačních vrstev, Návrh ventilačních vrstev a jejich odvětrání

Prvky protiradonových systémů

  • Ventilátory, Ventilační turbíny, Sběrné potrubí


Součinitelé difúze radonu

  • Výpočet tloušťky protiradonové izolace, Přehled součinitelů difúze v izolačních materiálech

Jednoduché větrací systémy

  • Využití větracích systémů pro snížení koncentrace radonu v rodinných domech a bytech (Přehled systémů větrání rodinných domů a jednotlivých prvků větracích systémů, Požadavky na větrání obytných prostor, Návrh větrání pro snížení koncentrací radonu a účinnost a náklady na provoz takových systémů

Výpočty opatření podle ČSN 73 0601

  • Průvodce potřebnými výpočty pro správný, účinný a efektivní návrh protiradonových opatření popsaných v předešlých sešitech

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

  • Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr