Měření radonu bezplatné a komerční

1) BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ MĚŘENÍ RADONU V BYTECH V RÁMCI RADONOVÉHO PROGRAMU ČR 

Informativní měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě pomocí stopových detektorů, které slouží pro vyhledávání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření.

Zpravidla se umisťují 2 stopové detektory na 2 měsíce v topném období Jedná se o pasivní detektory v plastových krabičkách, detektory nezáří, nepotřebují přívod elektrické energie, předávají se poštou nebo osobně. Výsledky a související informace zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany.

Objednávejte zde

O detektory a další informace je možné požádat i zde: 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Oddělení radonového programu

Ing. Jaroslav Slovák

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

tel.: 221 624 752, 221 624 754, mail: jaroslav.slovak@sujb.cz

Mgr. Marcela Berčíková, vedoucí oddělení

Regionální centrum Ústí nad Labem, Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem 

tel.:  417 662 720, mail: marcela.bercikova@sujb.cz

Oddělení přírodních zdrojů

Ing. Štěpánka Pšeničková, odborný rada ORP

Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

tel.: 221 624 262, mail: stepanka.psenickova@sujb.cz

Státní ústav radiační ochrany 

Ing. Ivana Fojtíková

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 

tel.: 226 518 177, mail: ivana.fojtikova@suro.cz

Dana Hladíková

Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3

tel.: 495 211 487, mail: dana.hladikova@suro.cz

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1

Ing. Vladimíra Helebrantová 

tel.: 236 004 806, mail: vladimira.helebrantova@praha.eu

RNDr. Štěpán Kyjovský

tel.: 236 004 245, mail: stepan.kyjovsky@praha.eu

Pracovníci krajských úřadů

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,

František Liška

tel.: 257 280 322, mail: liska@kr-s.cz


Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,

Ing. Štěpán Luksch

tel.: 386 720 358, mail: luksch@kraj-jihocesky.cz


Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,

Ing. Petr Bauer

tel.: 377 195 308, mail: petr.bauer@kr-plzensky.cz


Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,

Ing. Jiří Raška

tel.: 353 502 217, mail: jiri.raska@kr-karlovarsky.cz


Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,

Bc. Dynterová Zuzana

tel.: 475 657 144, mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz 


Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec,

Ing. Eva Benešová

tel.: 485 226 678, mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz


Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 02 Hradec Králové 2,

Mgr. Lucie Feuchter

tel.: 495 817 486, mail: lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz


Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,

Ing. Petr Bořek

tel.: 466 026 322, mail: petr.borek@pardubickykraj.cz


Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,

Ing. Iveta Křivánková

tel.: 564 602 520, mail: Krivankova.i@kr-vysocina.cz 


Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,

Ing. Jan Mega

tel.: 541 651 341/318, mail: mega.jan@kr-jihomoravsky.cz


Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc,

Marie Skalková 

tel.: 585 508 315, mail: m.skalkova@kr-olomoucky.cz 


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,

Ing. Renáta Koláčková

tel.: 595 622 434, mail: renata.kolackova@msk.cz 


Krajský úřad Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Ing. Lenka Kovářová

tel.: 577 043 453, mail: lenka.kovarova@kr-zlinsky.cz


2) MĚŘENÍ RADONU V BUDOVÁCH, STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU, MĚŘENÍ PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VODĚ A VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH

Měření a hodnocení úrovně přírodního ozáření v novostavbách a radonového indexu pozemku pro účely stavebního řízení, měření objemové aktivity radonu pro účely navrhování a hodnocení účinnosti ozdravných protiradonových opatření ve stavbách a navodovodech, aj. Měření se provádí na komerční bázi podle metodik vydaných SÚJB.

Seznam subjektů s povolením SÚJB pro uvedená měření

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr