Měření radonu

MĚŘÍCÍ FIRMY
(Subjekty s povolením  k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany; měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů)

MĚŘENÍ RADONU BEZPLATNÉ A KOMERČNÍ

METODIKA ROZMISŤOVÁNÍ STOPOVÝCH DETEKTORŮ RADONU V RÁMCI RADONOVÉHO PROGRAMU ČR

MĚŘENÍ RADONU V OVZDUŠÍ BUDOV

MĚŘENÍ PŘI PŘESTAVBĚ DOMU NEBO BYTU

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr