Stanovení radonového indexu stavebního pozemku

Stanovení radonového indexu musí být prováděno přímo na pozemku a pouze podle schválené metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích:

  • provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu (tzv. metoda ztraceného hrotu),
  • stanovení plynopropustnosti základových půd.

Na základě těchto měření je stavební pozemek začleněn do příslušné kategorie radonového indexu základových půd (nízký, střední, vysoký).

Odběr vzorku půdního vzduchu (Metoda ztraceného hrotu)

V místě odběru vzorku se zatluče dutá tyč s hrotem do země do hloubky 0,8 m. Hrot se vyrazí pomocí prorážecího drátu a ze vzniklé dutiny se pomocí výplachové injekční stříkačky odebere půdní vzduch a převede se do vzorkovací komory, kde je následně změřena koncentrace radonu. (viz ilustrační obrázek).

Prohlédněte si také video

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr