Profesní skupiny

Pro projektanty

Vysoké koncentrace radonu v domě jsou důsledkem podceněné ochrany spodní stavby a způsobují zbytečné ozáření obyvatel domu. Speciálně pro projektanty byly projektanty zpracovány podrobné materiály pro správné dimenzování protiradonové ochrany a projektování funkčních ozdravných opatření - Radon ve stavebních souvislostech.

V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Pro realitní makléře

Riziko zbytečného vystavení vysokým koncentracím radonu Vašich klientů je možné snížit včasným měřením radonu. Informujte se jaké jsou možnosti a typy měření, jejich výhody a nevýhody, co požaduje zákon a jak svým klientům měření zajistit. Pro větší skupinu zájemců je možné uspořádat školení.

Pro pedagogy

Státní ústav radiační ochrany zpracoval různé výukové materiály o radonu a přírodní radioaktivitě. Podílí se také na školení studentů středních škol a gymnázií v rámci Středoškolské odborné činnosti. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Měřící firmy

Firmy zabývající se komerčním měřením objemové aktivity radonu nebo ekvivalentní objemové aktivity radonu ve vzduchu se musejí pravidelně účastnit metrologických ověření u Autorizovaného metrologického střediska SÚJCHBO, v.v.i. – Metrologie radonu.

 

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr