Profesní skupiny

Pro projektanty

Vysoké koncentrace radonu v domě jsou důsledkem podceněné ochrany spodní stavby a způsobují zbytečné ozáření obyvatel domu. Speciálně pro projektanty byly projektanty zpracovány podrobné materiály pro správné dimenzování protiradonové ochrany a projektování funkčních ozdravných opatření - Radon ve stavebních souvislostech.

V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Pro realitní makléře

Riziko zbytečného vystavení vysokým koncentracím radonu Vašich klientů je možné snížit včasným měřením radonu. Informujte se jaké jsou možnosti a typy měření, jejich výhody a nevýhody, co požaduje zákon a jak svým klientům měření zajistit. Pro větší skupinu zájemců je možné uspořádat školení.

Pro pedagogy

Státní ústav radiační ochrany zpracoval různé výukové materiály o radonu a přírodní radioaktivitě. Podílí se také na školení studentů středních škol a gymnázií v rámci Středoškolské odborné činnosti. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr