Postup při výstavbě

Při stavbě nového domu se vyplatí věnovat pozornost také radonu. Dodržením následujících rad snížíte riziko, že v novém objektu bude vyšší koncentrace radonu.

  • Nechte si změřit radonový index pozemku. Seznam odborných firem je možné nalézt ZDE. Každá firma zajišťující měření radonu, musí mít platné povolení SÚJB!
  • Ve smlouvě o dodání stavby požadujte, aby stavba byla provedena podle platných technických norem, tedy i vhodným způsobem ochráněna proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601).
  • Ověřte, zda má projektant k dispozici protokol z měření radonového indexu pozemku. Pokud stavbu zajišťuje developerská firma, zeptejte se, zda měření radonu zajistila a protokol projektantovi předala.
  • Doporučujeme oslovit stavbyvedoucího nebo osobu provádějící stavební dozor se žádostí, aby dohlédl na utěsnění prostupů pro inženýrské rozvody a položení izolace, izolace nesmí být porušená, např. prokopnutá, proseknutá atp.
  • Doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby.
  • Doporučujeme provést měření radonu v interiéru, pokud si chce stavebník ověřit, zda byla protiradonová opatření při stavbě domu provedena správně. Je nezbytné, aby dům měl osazená okna i dveře.

Doporučená hodnota objemové aktivity radonu v interiéru novostavby je 300 Bq/m3.

Pokud jsou koncentrace radonu v některé místnosti vyšší, došlo v některé fázi stavby k pochybení, které může mít za následek vyšší ozařování Vás a Vaší rodiny. Obraťte se proto na odborníky se žádostí o detailní měření. Dodavatelskou firmu vyzvěte k nápravě.

Stavba domu bez radonu v kostce

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr