Postup při rekonstrukci

Na radon by se nemělo zapomenout ani při rekonstrukci domu. Zejména při výměně oken a zateplování objektu je důležité zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu. Na druhé straně je přestavba vhodná příležitost k provedení technických opatření, pokud je koncentrace radonu v domě příliš vysoká.

Doporučujeme ještě před rekonstrukcí provést měření radonu v interiéru. Pokud jste se rozhodli pro krátkodobé měření, doporučujeme jej provést v topné sezóně, aby se zamezilo podcenění koncentrace radonu. Podle výsledků měření může nastat jedna z variant:

Objemová aktivita radonu je nižší než 300 Bq/m3

Objemová aktivita vyšší než 1000 Bq/m3

 

Pokud je přestavba dodávaná na klíč, doporučujeme, aby si stavebník ve smlouvě s dodavatelem vymínil, aby přestavba byla provedena podle platných technických norem, tedy aby objekt byl vhodným způsobem chráněn proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601 a ČSN 73 0602).

Proč věnovat pozornost radonu při rekonstrukci domu Vám prozradí i krátké informační video

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr