Podrobná analýza zdrojů Rn v budově – radonová diagnostika

Cílem podrobné analýzy zdrojů radonu je získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.

Při radonové diagnostice se hledají vstupní cesty (zdroje) radonu – prasklá podlaha v kontaktu s podložím, neutěsněné šachty, prostupy inženýrských sítí či špatně utěsněné dveře do sklepa. Pro sledování závislosti koncentrace radonu na uživatelském režimu obyvatel domu či na povětrnostních podmínkách se k měření vždy používají kontinuální monitory rozmístěné na několika místech v domě. Ty umožní sledovat změny v koncentraci radonu v čase, zpravidla v intervalu 30 min až 2 hodiny.

Účinným diagnostickým nástrojem sledujícím těsnost objektu je metoda blower door. Do vstupních dveří místnosti se umístí rám s neprodyšnou fólií, ke které je připojen ventilátor. V místnosti se pomocí ventilátoru vytvoří přetlak anebo podtlak a sleduje se změna koncentrace radonu.

Pokud je zdrojem radonu stavební materiál, se obvykle pozná pomocí měření dávkového příkonu gama. Pokud je zdrojem radonu voda, lze to zjistit pomocí záznamu z kontinuálních monitorů v místech, kde se voda používá a to zpravidla jednorázovým zvýšením koncentrace radonu po otevření vodovodu.

Zásadní pro správné vyhodnocení naměřených údajů je pečlivá analýza výsledků a zkušenost měřiče.

Jak probíhá radonová diagnostika si můžete prohlédnout v tomto videu

ERROR: Content Element type "media" has no rendering definition!

Měření dávkového příkonu gama

Dávkový příkon gama říká, jak moc jsme vystaveni záření gama, tedy fotonům. Měření dávkového příkonu pomáhá stanovit, zda se v měřeném objektu vyskytuje stavební (nebo i jiný) materiál s vysokou koncentrací přírodních radionuklidů (umělé radionuklidy v tomto případě nepředpokládáme), zejména rádia (226Ra). Dávkový příkon se uvádí v jednotkách Gy/h (Gray za hodinu), resp. v jeho násobcích.

Dávkový příkon na volném prostranství se zpravidla v ČR pohybuje v rozmezí hodnot 0,05 - 0,1 mikroGy/hod – tedy 5x10-7 - 1x10-6 Gy/hod. V objektech pak okolo 0,1-0,25 mikroGy/hod.

Stejně jako je stanovena mezní hodnota pro koncentraci radonu, je stanovena i mezní hodnota pro dávkový příkon gama, a to 10 mikroGy/hod.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr