Měření zdarma
Registrační formulář pracoviště s možným zvýšením ozáření z radonu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – „SÚJB nebo úřad“

Povinné informace stanovené zákonem, §96 odst. 1 zákona č.263/2016 Sb. (Máte-li více pracovišť, vyplňte formulář pro každé pracoviště zvlášť)

Vyplnil jste již registrační formulář v předchozí době? Jste již zaregistrovaný u SÚJB?

ANO NE