Měření radonu v ovzduší budov

Zhodnocení obsahu radonu v budově je obtížné, protože obsah radonu v budovách zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období (např. topná sezóna). Z tohoto důvodu se provádí měření trvající alespoň 1 týden, lépe delší. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu. Tato měření jsou cenově dostupná.

Pokud se naměří vyšší výskyt radonu a majitel objektu se rozhodne provést protiradonová opatření, je potřeba ještě před přípravou projektu provést složitější analýzu – tzv. radonovou diagnostiku

Obvykle používaná měření:

Změření roční průměrné hodnoty

  • Je-li dostatek času, dáváme z hlediska objektivity tomuto měření přednost.
  • Používají se zejména tzv. stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku. Tyto detektory můžete buď koupit v SÚJCHBO Kamenná, nebo se zúčastnit bezplatného průzkumu ČR organizovaného státem za dohodnutých podmínek (viz Státní program vyhledávání budov).

Změření dvouměsíční průměrné hodnoty

  • Z důvodu sezónních změn koncentrace radonu je méně objektivní než roční, ale správnější než týdenní stanovení.
  • Bývá prováděno v topné sezóně. Používají se obdobné detektory jako v případě ročního měření

Jak se provádí dlouhodobé měření radonu se můžete podívat na tomto krátkém videu

Takové měření si lze při splnění jednoduchých podmínek objednat ZDARMA v rámci Radonového programnu ČR - Akčního plánu.

 

 

Změření týdenní průměrné hodnoty

  • Je vhodné zejména, pokud zjištění výsledku spěchá.
  • Tato měření provádějí komerční měřicí firmy (viz www SÚJB). Doporučuje se měření provádět v topné sezóně, aby nedošlo k podcenění objemové aktivity radonu (a tím podcenění ozáření obyvatel). Často užívaným měřidlem jsou např. elektretové dozimetry a kontinuální monitory radonu.

Následující krátké video Vám ukáže postup při provádění krátkodobého měření radonu

Které místnosti jsou z hlediska radonu „podezřelé“:

Jsou to pobytové místnosti v přímém kontaktu s podložím, se špatnou podlahou, případně vlhké, a místnosti, kde je podezření, že byl ve významné míře použit radioaktivní stavební materiál. Pokud máte možnost, zjistěte koncentrace ve všech místnostech v prvním nadzemním podlaží a alespoň v jedné pobytové místnosti v každém dalším nadzemním podlaží.

Podmínky měření

V případě týdenního měření doporučujeme omezit větrání na minimum.
V případě dvouměsíčního a ročního měření není úprava uživatelského režimu nutná.

Detailně jsou podmínky pro měření a vyhodnocení popsány v metodice SÚJB Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr