FAQ

D: Co je to radonový most a jak se mu vyhnout?

O: Radonový most je transportní cesta radonu spárou mezi perimetrovou tepelnou izolací a obvodovým základem, kterou radon proniká z podloží až do dutin v Porothermu. Z Porothermu pak proniká až do interiéru zejména instalačními prostupy, elektrickými zásuvkami, vypínači atd. Konkrétní řešení, tedy způsob eliminace radonového mostu, záleží na detailu soklu, tzn. vzájemné poloze obvodové stěny, základu, hydroizolace a terénu. Obecně platí, že tu spáru je třeba přerušit, například celoplošným nalepením desek perimetrové tepelné izolace ke stěně/základu v úrovni hydroizolace, nebo zaizolováním povrchu zdiva, k němuž přiléhá perimetrová izolace asfaltovou stěrkou. Tento typ stěrky lze použít i k nalepení té tepelné izolace perimetru. Více v publikaci Protiradonové izolace.

 

 

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr