Aktualita

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Statistické výstupy

Současné epidemiologické trendy novotvarů v České republice

Níže uvedené odkazy vás zavedou ke statistikám. Radon je druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic po kouření. V kapitole 3.13 naleznete informace o počtu rakovin plic v ČR.

Kapitola 3.13.: Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34), dokument naleznete na odkazu:

https://www.uzis.cz/res/f/008447/novotvary2019-2021.pdf

https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--statistika-vybranych-oboru-lekarske-pece--onkologie

 

Otevření nové Radonové stezky v Jáchymově

Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Městem Jáchymov a Ministerstvem průmyslu a obchodu
otevřou novou Radonovou stezku

www.radonovastezka.eu

dne 6. října 2023 v 11:00 u jáchymovské radnice

pod záštitou předsedkyně SÚJB a starosty města Jáchymova
Součástí otevření stezky bude tisková konference a prohlídka s komentářem.

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj byly natočeny dva webináře, zde o nich naleznete informace a odkaz

V uplynulých letech se stále častěji objevují soudní spory týkající se prodeje a koupě objektů s vyšším obsahem radonu. Spory probíhají na základě podaných žalob ze strany kupujících, kteří se domáhají snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Hlavním argumentem žalob je kupujícími uváděná skrytá vada - zvýšená hodnota objemové aktivity radonu (dále jen „OAR“), případně dávkového příkonu záření gama, o čemž nebyli kupující informováni, jak vyplývá z rozsudků. Jak vyplývá z rozsudků, které měl Státní úřad pro jadernou bezpečnost k dispozici, soudy vyhověly žalobcům a vydaly rozsudky, ve kterých uznaly oprávněnost podaných žalob a označily přítomnost radonu, případně dávkového příkonu záření gama v domech za skrytou vadu, a to na základě měření a posudků soudního znalce.

Webinář je zaměřen na objasnění skutečností, proč je radon možné vnímat jako skrytou vadu, jak radon ovlivňuje naše zdraví, jak lze získat informace o jeho množství v místnostech, jak lze množství radonu v domě snížit nebo které stavební prvky na něj mají vliv. Dále bude blíže vysvětlena problematika týkající se pojmu „skrytá vada“, jak je v legislativě formulován, jak dlouho od prodeje lze skrytou vadu uplatnit a především, jak je možné předejít soudním sporům.

Účastníci: Mgr. Marcela Berčíková – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, inspektorka radiační ochrany Ing. Ivana Fojtíková – Státní ústav radiační ochrany, expert z oboru ochrany před zářením Prof. Ing. Martin Jiránek Csc. – ČVUT Praha, fakulta stavební, expert z oboru stavitelství

 

 

 

Jak správně zajistit radiační ochranu pracovníků? Již mnoho let se v České republice věnuje pozornost ochraně osob před ozáření z radonu v souvislosti s bydlením. Budovy se zvýšeným výskytem radonu jsou v rámci Radonového programu dlouhodobě vyhledávány, měřeny a ozdravovány. Nicméně radonu mohou být v nemenší míře vystaveni také pracovníci na některých typech pracovišť, zejména na pracovištích v podzemí, s podzemní vodou či v budovách v místech, kde je zvýšená pravděpodobnost výskytu radonu z podloží. Pokud se radon na pracovišti vyskytuje ve zvýšené míře, mohou být pracovníci vystaveni zdravotním riziku, tj. zvýšení pravděpodobnosti onemocnění rakovinou plic. Atomový zákon proto stanoví provozovatelům těchto pracovišť povinnosti týkající se zajištění ochrany pracovníků před ozářením z radonem. Některé z těchto povinností jsou stanoveny zcela nově. Jakých pracovišť se tato možnost týká? Jak správně postupovat při zjišťování přítomnosti radonu na pracovišti? Jak proti radonu chránit pracovníky? Webinář poskytne odpovědi na tyto otázky. Diskutující: RNDr. Ivana Ženatá a Ing. Hana Procházková, inspektorky ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr