Další kolo měření ve školkách

DALŠÍ KOLO MĚŘENÍ V MŠ A ZŠ

V současné době nabízíme bezplatné měření radonu školským zařízením, která této možnosti nevyužila v končícím školním roce 2012/2013.

Základní informace o průběhu měření:

  1. měření se provádí stopovými detektory RamaRn a probíhá korespondenční formou
  2. měří se celý školní rok 2013-2014
  3. je zaměřeno na pobytové místnosti dětí (třída, herna, ložnice)
  4. je to měření neplacené, z výsledků neplynou pro provozovatele žádné povinnosti
  5. pokud budou naměřeny vyšší hodnoty, jsme připraveni poskytnout provozovatelům pomoc a radu při řešení situace

Přihlášky je možné provést přes mail: radon@suro.cz, případně Ivana.Fojtikova@suro.cz

 

 

Proč měřit radon ve školkách se dočtete zde - Měření radonu ve školkách.

Jako podklad je použita nejnovější mapa radonového rizika vytvořená RNDr. Barnetem z České geologické služby. Barevně jsou odlišena zařízení, která byla v poslední době rekonstruována. Je vidět, že rekonstrukce proběhla ve většině měřených školek. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce mohou představovat rizikový faktor z hlediska množství radonu v místnostech, je vhodné v rekonstruovaných školkách ověřit aktuální koncentraci radonu. 
U školek dosud nerekonstruovaných je přínos měření zejména v tom, že výsledky mohou být vhodným podkladem pro projektanty při plánování rozsahu a typu rekonstrukce.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr