Registrační formulář pracoviště školy nebo školského zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – „SÚJB nebo úřad“


Povinné informace stanovené zákonem, §96 odst. 1 zákona č.263/2016 Sb. (Máte-li více pracovišť, vyplňte formulář pro každé pracoviště zvlášť)

Adresa sídla provozovatele pracoviště

Kontaktní osoba, pověřená ke spolupráci se SÚJB:

Pracoviště, vyplňte pro každou budovu s vlastním IZO:

Adresa pracoviště

vyplňte v případě, že se liší od adresy provozovatele pracoviště

Typ pracoviště


Pracovní doba je doba (čas), po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic firmy) na pracovišti.

Odesláním dotazníku potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé