Registrační formulář pracoviště školy nebo školského zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – „SÚJB nebo úřad“


Povinné informace stanovené zákonem, §96 odst. 1 zákona č.263/2016 Sb. (Máte-li více pracovišť, vyplňte formulář pro každé pracoviště zvlášť)

Adresa sídla provozovatele pracoviště

Kontaktní osoba, pověřená ke spolupráci se SÚJB:

Informace o pracovišti

Pracovištěm rozumíme budovy školy nebo školské zařízení vedené na stejné adrese. Pokud provozujete více pracovišť, které se vyznačují jinou adresou, vytvořte samostatný formulář, pro každé z nich.

Typ pracoviště


Pracovní doba je doba (čas), po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic firmy) na pracovišti.

Odesláním dotazníku potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé