Stavíme nový dům


Publikace je určena zejména pro investory, kteří plánují výstavbu vlastního bydlení.

 Uvádí základní informace o radonu a o způsobu ochrany budoucí stavby před tímto radioaktivním plynem pocházejícím z podloží. Vysvětluje, jaká koncentrace radonu v domě je přijatelná a jaké cesty vedou k jejímu zajištění. Investora provede všemi fázemi výstavby, od přípravy projektu, přes realizaci až po závěrečné měření prokazující skutečnou koncentraci radonu v domě. Velká pozornost je věnována volbě protiradonového opatření v závislosti na typu domu, způsobu větrání a dalších skutečnostech, které ovlivňují úroveň koncentrace radonu. Nedílnou součástí je i návod, co a jak v průběhu stavby kontrolovat, aby výsledek byl uspokojivý. Základní typy protiradonových opatření jsou podrobně popsány a znázorněny na obrázcích a detailech. Publikace je tak vhodná i pro architekty, projektanty a dodavatele staveb pro individuální bydlení.

 

 

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr