Kontakty

Státní úřad pro jadernou bezpečnost


Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 624 111

E-mail: podatelna@sujb.cz

ID datové schránky: me7aazb


Mgr. Marcela Berčíková,

Vedoucí oddělení radonového programu,

Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem,

417 662 720, 221 624 243,  mail marcela.bercikova@sujb.cz

 

Ing. Jaroslav Slovák,

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1,

tel. 221 624 752, 226 514 752, mail jaroslav.slovak@sujb.cz

 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.


Bartoškova 1450/28, 140 00 PRAHA 4 - Nusle

Tel.: 226 518 101, 241 410 211-3

E-mail: suro@suro.cz

ID datové schránky: fyy5d7d


Mgr. Aleš Froňka, tel. 226 518 171, mail ales.fronka@suro.cz

Ing. Ivana Fojtíková, tel. 226 518 166, mail ivana.fojtikova@suro.cz


Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.


Kamenná 71, 262 31 Milín

Tel.: 318 600 200

E-mail: sujchbo@sujchbo.cz

ID datové schránky: kwk37xi

 

Mgr. Per Otáhal, tel. 318 600 346, mail otahal@sujchbo.cz

Ing. Josef Vošahlík, tel. 318 600 209, mail vosahlik@sujchbo.cz

 


Magistrát Hlavního města Prahy

 

Mgr. Antonín Keprta

specialista ochrany ovzduší

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Oddělení ochrany ovzduší

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 254

antonin.keprta@praha.eu
antonin.keprta@praha.euha.eu

www.praha.eu

 

 

 

Krajské úřady

 

Středočeský kraj

 

Bc. Gabriela Dopitová, MPA 

Projektový a finanční manažer

Oddělení regionálního rozvoje

 

Krajský úřad Středočeského kraje,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5,

tel. 257 280 457 mail dopitov@kr-s.cz


Jihočeský kraj

Ing. Štěpán Luksch,

Krajský úřad Jihočeského kraje,

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,

tel. 386 720 358, mail luksch@kraj-jihocesky.cz


Plzeňský kraj

Ing. Dominika Holá,

Krajský úřad Plzeňského kraje,

Škroupova 18, 306 13 Plzeň,

tel. 377 195 277, mail dominika.hola@plzensky-kraj.cz


Karlovarský kraj

Ing. Jiří Raška,

Krajský úřad Karlovarského kraje,

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,

tel. 353 502 217, mail jiri.raska@kr-karlovarsky.cz


Ústecký kraj

Bc. Dynterová Zuzana,

Krajský úřad Ústeckého kraje,

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,

tel. 475 657 144, mail dynterova.z@kr-ustecky.cz


Liberecký kraj

Ing. Eva Benešová,

Krajský úřad Libereckého kraje,

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec,

tel. 485 226 678, mail eva.benesova@kraj-lbc.cz


Královéhradecký kraj

Mgr. Lucie Feuchter,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 02 Hradec Králové 2,

tel. 495 817 486, mail lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz


Pardubický kraj

Ing. Petr Bořek,

Krajský úřad Pardubického kraje,

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,

tel. 466 026 322, petr.borek@pardubickykraj.cz


Kraj Vysočina

Ing. Jakub Morava,

Krajský úřad kraje Vysočina,

Žižkova 57, 587 33 Jihlava,

tel. 564 602 520, mail  morava.j@kr-vysocina.cz


Jihomoravský kraj

Ing. Luděk Král,

Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno,

tel. 541 651 341, 541 651 318, mail kral.ludek@kr-jihomoravsky.cz


Olomoucký kraj

Svatava Grygarová, DiS.

Krajský úřad Olomouckého kraje,

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc,

tel. 585 508 434, mail s.grygarova@olkraj.cz


Moravskoslezský kraj

Ing. Renáta Koláčková,

Krajský úřad Moravskoslezského kraje,

28. října 117, 702 18 Ostrava,

tel. 595 622 434, mail renata.kolackova@msk.cz


Zlínský kraj

Ing. Lenka Kovářová

Krajský úřad Zlínského kraje,

Oddělení stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

tel. 577 043 453 lenka.kovarova@kr-zlinsky.cz

http://www.kr-zlinsky.cz

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr