Aktuality

  • Dne 30.1.2017 se koná porada pověřených zástupců krajských úřadů spolupracujícíh na projektu Radonového programu ČR 2010 až 2019 - Akční plan podle usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 4.5.2009
  • V prosinci 2016 vydal Státní ústav radiační ochrany v.v.i. nový Radon bulletin  Oops, an error occurred! Code: 20190719000240c2e287c9
  • Oops, an error occurred! Code: 20190719000240907806cfOops, an error occurred! Code: 20190719000240e6dcf9a0
  • OCHRANA PROTI RADONU V KONTEXTU MODERNÍCH POŽADAVKŮ NA VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ BUDOV – seminář
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochranu zprovoznil dne 1. 9. 2016 nové webové stránky Radonového programu ČR. Na těchto stránkách byste měli nalézt ucelené informace o radonové problematice
  • Dne 10. srpna 2016 vyšel ve sbírce zákonů České republiky částka 102 nový atomový zákon 263 ze dne 14. července 2016, který nabývá účinnost dne 1. ledna 2017. 
sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr