SUJB
MPO

MZDR

MF
MZP
Kraje


Radonový program

Vítejte na stránkách k Radonovému programu ČR

Radonový program ČR - Akční plán je projekt, jehož rámec je vymezen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. května 2009. Koordinátorem  programu na léta 2010 – 2019 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Radonový program ČR vychází z toho, že ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, zejména z inhalace  radonu v bytech, je hlavní složkou ozáření lidí ionizujícím zářením, v průměru vyšší než jejich průměrné ozáření způsobené aplikací zdrojů záření v průmyslu nebo v lékařství.

Cílem Radonového programu ČR je poskytnout veřejnosti informace o ozáření z radonu, o způsobech jeho měření a hodnocení, o možnostech prevence proti radonu v bytech a o způsobech řešení případů, kdy je v bytech zvýšená koncentrace radonu zjištěna.

Vítáme Váš zájem o problematiku radonu a jsme připraveni  Vám poradit i pomoci. Neváhejte  kontaktovat pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost..