FAQ

Co je to radonový most a jak se mu vyhnout?

Radonový most je transportní cesta radonu spárou mezi perimetrovou tepelnou izolací a obvodovým základem, kterou radon proniká z podloží až do dutin v Porothermu. Z Porothermu pak proniká až do interiéru zejména instalačními prostupy, elektrickými zásuvkami, vypínači atd. Konkrétní řešení, tedy způsob eliminace radonového mostu, záleží na detailu soklu, tzn. vzájemné poloze obvodové stěny, základu, hydroizolace a terénu. Obecně platí, že tu spáru je třeba přerušit, například celoplošným nalepením desek perimetrové tepelné izolace ke stěně/základu v úrovni hydroizolace, nebo zaizolováním povrchu zdiva, k němuž přiléhá perimetrová izolace asfaltovou stěrkou. Tento typ stěrky lze použít i k nalepení té tepelné izolace perimetru. Více v publikaci Protiradonové izolace.

Hrubá stavba, na pozemku naměřen střední radonový index, plánujeme podlahové topení a topné kabely. Nemáme odvětrání desky. Dá se odvětrání dodělat dodatečně třeba ze soklu desky navrtáním?

Máte-li v podlaze na terénu podlahové topení, pak by podle ČSN 73 0601 mělo být provedeno odvětrání podloží, a to bez ohledu na to, jaký je radonový index pozemku. To znamená, že i na nízkém indexu. Odvětrání podloží lze instalovat i dodatečně pod hotový dům. Dům lze podvrtat z exteriéru, nebo lze k těmto účelům využít i částečné podsklepení a vrty provést ze sklepa pod nepodsklepené místnosti. Počítejte však s tím, že takovéto dodatečné řešení bude stát od cca 100 tis. Kč výše. Zvažte i možnost odstranit podkladní beton a systém instalovat normálním způsobem se stoupačkou procházející domem až nad střechu.

Naměřili nám v domě radon, a rád bych provedl úpravu dvou pokojů odvětráním podloží. Do štěrku vložím perforovanou drenážní trubku cca průměr 60mm (pro dva pokoje 17 m2 a 20 m2) a vyvedu nepoužívaným komínem zateplenou trubkou průměru 125 mm.

Odtah pouze komínem stačit asi nebude, že? Proto jsme vybrali ventilátor Vents TT 125 S – je správný? Ventilátor má běžet nepřetržitě nebo mají být nastaveny nějaké intervaly sepnutí ?

Odvětrání podloží je rozhodně správná volba. Odvětrávací potrubí v komínu ani nemusíte tepelně izolovat. Jen ten ventilátor, který jste si vybral, se pro tyto účely nehodí. Procházíte-li komínem, použijte střešní ventilátor MRF 125, který osadíte přímo na hlavu komína. Jedná-li se ale o komín víceprůduchový a okolní průduchy se používají, pak toto řešení není vhodné, protože ventilátor MRF 125 by tlačil vzduch do okolních průduchů (fouká totiž pod sebe). V tomto případě použijte potrubní ventilátor CK 125C. Nevejde se Vám ale do komínového průduchu. Musel byste proto na půdě s potrubím opustit komín, osadit ventilátor a buď se zase do komína vrátit, nebo projít už samostatným prostupem střechou. V každém případě ventilátor musí být osazen ve svislé poloze (kvůli protékání kondenzátu) a ke změně směru potrubí použijte flexibilní trubku, která umožňuje měnit směr pozvolna.

K ventilátoru si pořiďte transformátorový nebo napěťový regulátor otáček RVS/R10, s jehož pomocí lze nastavit výkon ventilátoru. V zimním období by ventilátor měl běžet nepřetržitě jakožto prevence poškození kondenzátem. V létě, kdy víc větráte, můžete ventilátor i vypínat. Nastavení se provede po dokončení opatření pomocí kontinuálního měření koncentrace radonu v závislosti na zapnutí/vypnutí ventilátoru.

Jednotlivé díly příručky Radon - stavební souvislosti jsou na stránkách www.radonovyprogram.cz, kde nahoře na stránce klikněte na "Profesionálové" a pak na "Radon ve stavebních souvislostech", nebo zkuste tento odkaz:

http://www.radonovyprogram.cz/stavebni-desatero-profesionalu/

Stavím RD a stavební firma mi bohužel pod nosné sloupy nedala protiradonovou izolaci jakou měla a dala mi tam pouze oxidovaný pás, jedná se plochu dohromady cca 1 m2. Dům je postaven nad terénem. Podle projektové dokumentace měl být použit DEKBIT AL S40 a DEKBIT V60 S35.
Mám se obávat nebezpečné koncentrace radonu a řešit například odvětrání základové desky, popřípadě nějaké jiné řešení?

Troufám si tvrdit, že ten jiný pás pod sloupem nebude mít žádný vliv na koncentraci radonu v domě. Ohlídejte hlavně těsnost všech prostupů instalací protiradonovou izolací. Kvůli této záležitosti tedy nemusíte odvětrávat podloží ani přijímat žádné další opatření. Máte-li však v podlaze na terénu podlahové topení, nebo je pod podkladním betonem propustný štěrkový podsyp, pak musí být odvětrání podloží provedeno. To platí bez ohledu na radonový index pozemku.

 

 

 

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr