14 kroků před výstavbou nového domu

11.   Před instalací perimetrové tepelné izolace zkontrolujte, zda je po obvodu stavby eliminován radonový most.

12.   Zkontrolujte, zda jsou všechny poklopy nad revizními a instalačními šachtami těsné.

13.   Požadujte instalaci funkčního větracího systému ve všech pobytových prostorách domu (nelze spoléhat na pouhé větrání okny).

14.   V dokončeném domě nechte stanovit koncentraci radonu ve všech pobytových prostorách a porovnejte ji s požadavkem na nepřekročení předem dohodnuté úrovně.

 

Tyto informace naleznete v přiloženém letáku.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr